Stichting PHH Projects


PHH Projects (PHHP) is een non-profit organisatie met als doel het verzorgen van voorlichting, onderwijs, training & opleiding en het realiseren van projecten op het gebied van sociale zekerheid en welzijn, volksgezondheid, arbeid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ondersteunen van minderheidsgroeperingen.


De doelgroepen waarvoor PHHP zich inzet, zijn:

  • Mensen die o.g.v. een beperking (ongeachte welke) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben
  • Minderheden op welke grond dan ook

Projecten dienen gerelateerd te zijn aan minimaal een van de doelstellingen en minimaal een van de doelgroepen.


Het werkgebied is in beginsel onbeperkt maar zal zich in de praktijk hoofdzakelijk richten op Europa, met de focus op de Benelux.


De middelen waarmee PHHP haar doelstellingen wil bereiken zijn divers van aard:

  • Kennis en kunde zal worden verkregen via PHH Academie en (via samenwerkingen met) andere kennisinstituten/-organisaties, eigen studies en projecten en via openbare bronnen
  • Financiële middelen (in welk vorm dan ook) worden verkregen via giften, legaten, fondsen en subsidies.
  • Praktische middelen (kantoorruimte, kantoorbenodigdheden, website, promotionele middelen, etc.) worden enerzijds betaald uit de verkregen financiële middelen en anderzijds verkregen door donaties of bartering.
  • Rechten worden verkregen door schenkingen, aanschaf en/of het in eigen beheer ontwikkelen van materialen, kennis, concepten en alle overige immateriële zaken