Projecten

 

Projecten van Stichting PHH Projects hebben een start en een eindpunt. De periode daartussen kan kort en lang zijn, maar altijd gericht op het verzorgen van:

  • voorlichting
  • onderwijs
  • training en opleiding

en gericht op het gebied van:

  • sociale zekerheid en welzijn
  • volksgezondheid
  • de arbeidsmarkt
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • ondersteunen van minderheidsgroeperingen

 

Projecten van Stichting PHH Projects richten zich primair op de volgende doelgroepen:

  • Mensen die o.g.v. een beperking (ongeachte welke) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben
  • Minderheden op welke grond dan ook

 

Hoewel dit al een ruime beschrijving is, waar de meeste groepen zich onder kunnen scharen, kan het zijn dat er andere groepen zijn die ook graag onderdeel van een project willen zijn. Dat is niet uitgesloten maar altijd ter beoordeling van het bestuur.

 

Projecten dienen echter altijd gerelateerd te zijn aan minimaal één van de doelstellingen/aandachtsgebieden en minimaal één van de doelgroepen. Het is altijd het bestuur dat  de beslissing neemt om een project wel of niet te steunen of te initiëren. 

 

Hoewel het werkgebied is in beginsel onbeperkt is, ligt de focus in de praktijk hoofdzakelijk op Europa, met de focus op de Benelux.