Een nieuw DIVERSITY MANIFEST voor Europa

Doelstelling en activiteiten

 1. Bewustwording stimuleren van de belangrijkste uitdagingen m.b.t. de fundamentele waarden van de EU t.a.v. minderhedenbeleid;
 2. Ondersteunen van sociale en politieke participatie door vaak gemarginaliseerde en gediscrimineerde groepen;
 3. Stimuleren van het ontwikkelen en implementeren van een diversiteits- en inclusiebeleid binnen organisaties (ngo's, overheidsinstanties, privébedrijven, etc.).

 

De kernactiviteiten van het project zijn VIJF INTERNATIONALE EVENEMENTEN voor alle projectpartners (10-12 landen) aangevuld met kleinere LOKALE ACTIES (een workshop, een conferentie) die door elke partner in het eigen land wordt georganiseerd. De focus van het project is om samen te werken, informatie uit te wisselen en te netwerken tussen de partners en burgers tijdens de internationale evenementen. Het netwerk zal bestaan uit lokale en regionale openbare autoriteiten en maatschappelijke groeperingen.

Deelnemende partners

De deelnemende partners komen uit de groep van steden, gemeenten of zustersteden, federaties, verenigingen van lokale autoriteiten, instellingen die andere niveaus van lokale/regionale autoriteiten vertegenwoordigen, lokale actiegroepen, culturele centra, non-profit organisaties uit alle EU-lidstaten en Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro en Servië.


Het project bestaat uit 3 onderdelen:

Deelnemers aan het project (beleidsmakers, ambtenaren, activisten, lokale leiders) zullen hun kennis en ervaring delen t.b.v.:

 1. Bewustwording creëren m.b.t. de uitdagingen van fundamentele EU-waarden (bv. Pluralisme, solidariteit, gelijkheid) in het licht van de huidige lokale en (inter)nationale ontwikkelingen (tijdens het eerste en tweede internationale event).
  1. Beleidsmakers en activisten bewust maken van de inzet van de EU voor non-discriminatie en diversiteit en van de praktische gevolgen van dit engagement.
  2. Onderzoeken en herkennen van de (nieuwe) vormen van haatzaaiende uitlatingen, xenofobie, homofobie, vrouwenhaat enz. die nog steeds aan de orde van de dag zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt.
  3. Onderzoeken op welke wijze de fundamentele waarden in twijfel worden getrokken of in gevaar worden gebracht in verschillende delen van Europa. En zoeken naar oplossingen hiervoor (hiervan uitwisseling tussen de partners).

 

 1. Ondersteunen en mogelijk maken van de implementatie van diversiteitsbeleid op lokaal en Europees niveau (tijdens het derde internationale event).
  1. Het project zal voortbouwen op de ervaring van partijen die al actief zijn op het gebied van het Diversiteitshandvest ten behoeve van het bevorderen van diversiteit (in tastbare acties).
  2. Het project zal gezamenlijke inspanningen aanmoedigen om zaken als marginalisering, onverdraagzaamheid, racisme en radicalisering te voorkomen en aan te pakken.
  3. En om bovendien een (politiek) beleidskader te scheppen t.b.v. gelijke kansen voor iedereen - zoals het Diversiteitshandvest impliceert.

 

 1. Steun de burgerparticipatie en politieke participatie van vaak gemarginaliseerde groepen (tijdens het vierde en vijfde internationale event).
  1. leer van lokale voorbeelden
  2. organiseer discussie met burgers
  3. maak gebruik van EU-fondsen ter ondersteuning van deelname

 


Voorlopig schema

 

Mei 2021 - Internationaal evenement 1 (2 of 3 nachten, 2 deelnemers per partner). Start evenement

Onderwerp: Uitdagingen van fundamentele EU-waarden - hoe manifesteren deze zich op lokaal niveau?

Deelnemers: 76-100

Locatie: Nuenen (Nederland)

 

September 2021 - Internationaal evenement 2 (2 of 3 nachten, 2-3 deelnemers per partner)

Onderwerp: Uitdagingen van fundamentele EU-waarden - hoe manifesteren deze zich op EU-niveau?

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

November 2021 - International Event 3 (2 of 3 nachten, 2-3 deelnemers per partner)

Onderwerp: Diversiteitshandvest op lokaal en Europees niveau - praktische implicaties.

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

November 2021-februari 2022 - Lokale vervolgactiviteiten - debatten en workshops.

 

Februari 2022 - International Event 4 (2 of 3 nachten, 2-3 deelnemers per partner)

Onderwerp: Hoe maatschappelijke en politieke participatie te ondersteunen - focus op vaak gemarginaliseerde personen/groepen?

Deelnemers: 101-125

Locatie: ntb

 

Maart-april 2022 - Lokale vervolgactiviteiten - debatten en workshops (vervolg op nov ’21)

 

April 2022 - Internationaal slotevenement 5 (3 dagen, 2-3 deelnemers per partner).

Deelnemers: 101-125

Locatie: Den Haag/Eindhoven Nederland

 

April - mei 2022 - Verspreidingsactiviteiten op lokaal en Europees niveau.